Vaishnava Janatho –
Gujarathi Song in Kannada

ellara novanu ballavanaadare

gelluve neenu baaLalli
ellara novanu ballavanaadare
gelluve neenu baaLalli
lobhavillada upakaarave sukhavu
garvavu baradirE manadalli
ellara novanu ballavanaadare
gelluve neenu baaLalli


sakala jeevadali gauravavirali
ninde asooye aLidirali
nirmala nadenudi nishchala niluvanu
kalisida taayige hithavirali

ellara novanu ballavanaadare
gelluve neenu baaLalli

samabhaavadali duraaseyu neegali
vanithege abhayada neraLirali
suLLina ruchiyanu ariyada naalige
paradhanavannu bEdenali

ellara novanu ballavanaadare
gelluve neenu baaLalli

THalaku beLakugaLa mOhana meeri
sthitha prajneya mana udayisali
manujaroopadale dEvara kanDare
punyadhamagaLe hrudayadali

ellara novanu ballavanaadare
gelluve neenu baaLalli

kapatavariyade saagu nee beeLade
raagadwEshagala suLiyalli
mamatheyalliye manujanaaguva
payaNave baLina guriyalli

ellara novanu ballavanaadare
gelluve neenu baaLalli

– Lyrics By Jayanth Kaikini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *