Sai Baba Evening Aarti Lyrics

Shri Sachchidanand Sadguru Sainath Maharaj Ki Jai!!! Aarati Sai Baba Saukhyadatara Jiva Charanarajaatali, Dyava dasa visava, bhakta visava Aarti Saibaba Jaluniya ananga Sasvarupi rahe danga Mumuksha janaann daavi Nija dola Sriranga Dola Sriranga Aarti Saibaba Jaya mani jaisa bhava Taya taisa anubhava Davisi dayaghana, Aisi tuzi he mava, tuzi he mava Aarti Saibaba Tumache naama […]

Read More