Haadu haadu ondu haadu haadu
UU UU UUUU
Haadadiddare nanna haadu kelu
UUU UU UU UU
Usiru katti haaduve Ee haadu
UUU UU UU UUU
Ee usiru nintare ninage nashta nodu
UUUU UUUU UUUU UUUU
Onde usirante innu
Nanu neenu
Nanu neenu bere enu
Neene nanu nane neenu
Onde kadalante innu
Nanu neenu
Teera sagara bere enu
Bere andare artha enu
Haade kogile
Onde usirinali
Chandiranannu chandiranennalu
Anjike enu alukinnenu
Kele kogile
Nanna koralinali
Ninna hesare koneya maathu
Koneya nada koneya veda
Preethi preethi preethi preethi
Koduve nanna prana preethi
UUUUUUUU UUUUUUUU

OOOOOOOO OOOOOOOO

Onde usirante innu
Naanu neenu
Naanu neenu alla innu
Neene nanu nane neenu
Yatta ittho yanthu banto
Kaane naanu
Onde dhairya onde hurupu
Haado hambala tande neenu
Koti kogile
Onde usirinali
Preethi madu preethiya bedu
Andide andide haadide nannede
Antarangada
Saihyadri madalalli
Nooru navilagi Hrudaya
Aadide aadide kunidide kunidide
Kaadhide kaadhide preethi needalu
Onde usirali nintide nintide
OOOO OOOO OOOO OOOO

OOOO OOOO OOOO OOOO

OOOO OOOO OOOO OOOO
OOOO OOOO OOOO OOOO
Indu preethiyu haadida parva dina
AAAA AAAA AAAA AAAA
Indu preethiyu haadida parva dina
Ada kelalu dakkida punya dina
Adu belakante muttalaagadante
Beladingalante appalaagadante
Gelathi gelathi preethiya gelathi
Neene nannii preethiya vadathi
Bramha baari jana jana
Naariilitta preethi prana
Naari neene preethiya rupa
Neene tane hrudayada deepa
Hotthikondithamma namma
Preethi jyothi
Gali alla maleyu alla
Bhoomi biridaru aarodila
Onde deepadante innu
Naanu neenu
Enne dara bere enu
Bere andare artha enu
Chanda mamane
Nodo nammibbara
Neenu kanda premigalalli
Nammanu serisu avarigu holisu
Chanda mamane
Kelo nammaaneya
Nammindantu preethige droha
Aagadu aagadu endigu aagadu
Aaguvudaadare inde aagali
Aaguva modale prana hogali
AAAA AAAA AAAA AAAA

AAAA AAAA AAAA AAAA

AAAA AAAA AAAA AAAA
AAAA AAAA AAAA AAAA
AAAA AAAA AAAA AAAA
AAAA AAAA AAAA AAAA
Chandana chandana kampina chandana
Ninnii usirina kasturi sinchana
Kampana kampana impina kampana
Ninnii maathina amrutha sinchana
Gayana gayana ninnii preethiya
Jeevana chetana gayana gayana
Ayana ayana ninna neralali
Nannii janumada premaayana\
Nade kallirali kallu mullirali
IIII IIII IIII IIII
kallirali kallu mullirali
Nade male irali male bisilirali
Premaayanake ninna neralirali
Janumaalayake ninna sodarirali
Bhayavilla innu bhayavilla nanna
Nirdhara innu nanadalla
Nanna edeyalobba Chandra
Belli belaka tanda tanda
Preethi andarenu anda
Keli tane uttara tanda
Swachcha bilupinante innu
Naanu neenu
Elu banna seri
Bilupaada haage niinu nanu
Onde haadante innu
Nanu neenu
Yalla bhava kudikonda
Baalinante nanu neenu
Chanda mamane
Nodo nammibbara
Neenu kanda premigalalli
Nammanu serisu avarigu holisu
Chanda mamane
Kelo nammaaneya
Nammindantu preethige droha
Aagadu aagadu endu aagadu
Aaguvudaadare inde aagali
Aaguva modale prana hogali
AAAA AAAA

OOOO OOOO

Onde usirante innu
Nanu neenu
Nanu neenu bere enu
Neene nanu nane neenu
Onde kadalante innu
Nanu neenu
Teera sagara bere enu
Bere andare artha enu
Haade kogile
Onde usirinali
Chandiranannu chandiranennalu
Anjike enu alukinnenu
Kele kogile
Nanna koralinali
Ninna hesare koneya maathu
Koneya nada koneya veda
Preethi preethi preethi preethi

Koduve nanna prana preethi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *