Ngày Tết Quê Em Lyric

Ngày Tết Quê Em Lyric

Lyrics Anh luôn là lý do – Erik

Chưa đến lúc mất mọi bấy lo
Chẳng nhớ đến những gì mình đã có
Không sao đâu nắng mai chưa phôi pha
Chuyện gì cũng qua
Anh chẳng bao giờ nói suông
Anh sẽ luôn là lý do
Xua mọi đi mọi biển đau
Cho bờ môi đó sẽ mãi tươi cười
Anh vẫn luôn là lý do
Che chở em mọi bão giông
Cho bờ môi đó sẽ mãi tươi cười

Phận trai thường không trách đêm đau
Không như phút ban đầu
Gặp em đúng là tia sét ban mình
Chẳng cần niềm đau đoán xem ai đang say
Chẳng điều gì mấy
Phải là anh thôi
Chờ đợi em cũng là phải cả cuộc đời
Chở anh theo với
Mình đi muôn nơi
Và dành cho chính trái tim biết nghe lời

Và đừng chớ đến lúc mất đi mới thấy lo
Chẳng nhớ đến những gì mình đã có
Không sao đâu nắng mai sẽ ngời rạng
Chuyện gì cũng qua
Anh chẳng bao giờ nói suông
Anh sẽ luôn là lý do
Xua mọi đi mọi biển lo
Cho bờ môi đó sẽ mãi tươi cười
Anh vẫn luôn là lý do
Che chở em khỏi bão giông
Cho bờ môi đó sẽ mãi tươi cười

Thế giới thỉnh vô chẳng tìm được đâu
Vậy mà ta vẫn tìm thấy nhau
Yêu nhau lâu hãy cắn nhau thật đau
Đau đâu anh cũng nghe đâu
Anh chấp nhận sẽ đứng phía sau
Niềm vui nơi em luôn mãi đứng đầu
Nếu ai đang dong chơi chán chê
Phải nhớ luôn đến tìm

Bởi vì
Yêu một người chẳng khó
Cứ để mình anh lo
Kệ đi nhiều sóng gió
Chỉ làm em không vui

Bingo Bingo yeah
Baby

Cô đơn chỉ là vài phút
Thế nhưng anh vẫn đúng
Bởi vì anh cần tìm (chỉ vì em)

Chớ đến lúc mất đi mới thấy lo
Chẳng nhớ đến những gì mình đã có
Không sao đâu nắng mai sẽ ngời ra
Chuyện gì cũng qua
Anh chẳng bao giờ nói suông
Anh sẽ luôn là lý do
Xua mọi đi mọi biển đau
Cho bờ môi đó sẽ mãi tươi cười
Anh sẽ luôn là lý do
Che chở em mọi bão giông
Cho bờ môi đó sẽ mãi tươi cười

Chớ đến lúc mất đi mới thấy lo
Chẳng nhớ đến những gì mình đã có
Không sao đâu nắng mai sẽ ngời ra
Chuyện gì cũng qua
Anh chẳng bao giờ nói suông
Anh sẽ luôn là lý do
Xua mọi đi mọi biển đau
Cho bờ môi đó sẽ mãi tươi cười
Anh sẽ luôn là lý do
Che chở em mọi bão giông
Cho bờ môi đó sẽ mãi tươi cười.

Leave a Comment