Khúc Giao Mùa Lyrics

Khúc Giao Mùa Lyrics

Cầm tay nhau bước trong giao thừa
Đón xuân, đang về với tình yêu, trái đất này
Ta cùng bao người, nhìn nhau ánh mắt hân hoan
Với bao niềm yêu thương cuộc đời.

Bên em, bên em, anh say trong hạnh phúc
Đôi môi em anh ngỡ cánh đào
Bên anh, bên anh, em nghe trong lòng hát
Những giai điệu tình yêu.

Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới
Hồn hòa vào cùng với đất trời
Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc
Cuộc đời mãi thắm tươi.

Cầm tay nhau bước trong giao thừa
Đón xuân, đang về với tình yêu, trái đất này
Ta cùng bao người, nhìn nhau ánh mắt hân hoan
Với bao niềm yêu thương cuộc đời.

Bên em, bên em, anh say trong hạnh phúc
Đôi môi em anh ngỡ cánh đào
Bên anh, bên anh, em nghe trong lòng hát
Những giai điệu tình yêu.

Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới
Hồn hòa vào cùng với đất trời
Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc
Chào mừng một mùa xuân đang tới.

Đêm nay, đêm nay ngàn năm sẽ qua
Đêm nay ngàn năm mới về
Dù hoa kia có phôi phai
Tình còn dài theo năm tháng.

Đêm nay, đêm nay ngàn năm sẽ qua
Xuân theo ngàn năm mới về
Dù qua bao tháng năm dài
Tình người không phôi phai.

Khúc Giao Mùa Lyrics in English Translation

Holding hands in New Year’s Eve
Cầm tay nhau bước trong giao thừa

Welcoming spring, coming back with love, this earth
Đón xuân, đang về với tình yêu, trái đất này

We are the same people, looking at each other with joyful eyes
Ta cùng bao người, nhìn nhau ánh mắt hân hoan

With many love of life.
Với bao niềm yêu thương cuộc đời.

With you, with you, I’m drunk in happiness
Bên em, bên em, anh say trong hạnh phúc

My lips are surprised
Đôi môi em anh ngỡ cánh đào

With you, beside you, I hear in your heart to sing
Bên anh, bên anh, em nghe trong lòng hát

The melodies of love.
Những giai điệu tình yêu.

We go together to welcome the coming spring
Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới

Soul merges with heaven and earth
Hồn hòa vào cùng với đất trời

Please raise the glasses to wish each other more happiness
Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc

Life is forever fresh.
Cuộc đời mãi thắm tươi.

Holding hands in New Year’s Eve
Cầm tay nhau bước trong giao thừa

Welcoming spring, coming back with love, this earth
Đón xuân, đang về với tình yêu, trái đất này

We are the same people, looking at each other with joyful eyes
Ta cùng bao người, nhìn nhau ánh mắt hân hoan

With many love of life.
Với bao niềm yêu thương cuộc đời.

With you, with you, I’m drunk in happiness
Bên em, bên em, anh say trong hạnh phúc

My lips are surprised
Đôi môi em anh ngỡ cánh đào

With you, beside you, I hear in your heart to sing
Bên anh, bên anh, em nghe trong lòng hát

The melodies of love.
Những giai điệu tình yêu.

We go together to welcome the coming spring
Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới

Soul merges with heaven and earth
Hồn hòa vào cùng với đất trời

Please raise the glasses to wish each other more happiness
Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc

Welcome to the coming spring.
Chào mừng một mùa xuân đang tới.

Tonight, tonight will be a thousand years
Đêm nay, đêm nay ngàn năm sẽ qua

Tonight’s new year
Đêm nay ngàn năm mới về

Although the other flower has fading
Dù hoa kia có phôi phai

Love is long over the years.
Tình còn dài theo năm tháng.

Tonight, tonight will be a thousand years
Đêm nay, đêm nay ngàn năm sẽ qua

Spring comes back thousands of years
Xuân theo ngàn năm mới về

Although years and years
Dù qua bao tháng năm dài

Human love does not fade.
Tình người không phôi phai.

Leave a Comment