Hành Khúc Sinh Viên Nông Nghiệp Lyrics

Hành Khúc Sinh Viên Nông Nghiệp Lời Bài Hát

Trên đồng lúa bát ngát xanh tươi, cày máy reo vang nơi nơi.

Ta bước tự hào tuổi đầy nhựa sống đôi mươi, hát ca lên rằng ta sức sinh viên bạn ơi!

Ta người thanh niên xung kích, tiên phong. Đảng – Bác – giai cấp tin yêu.

Lập bao thành tích với những mục tiêu.

Mái trường là nhà ôi thân yêu, yêu ruộng đồng gắn bó sớm chiều.

Rầm rập nông thôn đang vươn lên, cầm tay nhau thanh niên sinh viên của trường Nông Nghiệp.

Vì ngày mai chúng ta hiến dâng cho đời.

Giữ truyền thống hôm nay, phấp phới cờ tiền tuyến tung bay.
Hò lên sinh viên ta ơi! Có nghe non sông quê hương chờ đợi ta, lớp lớp sinh viên Ngông Nghiệp.

Trên đường lớn hôm nay, giữ vững cờ truyền thống trong tay.
Hò lên sinh viên ta ơi! Có nghe non sông quê hương chờ đợi ta, dắp xây tương lai sáng ngời!!!

Hò…Ơ!!!!!!!!!!!!!

Leave a Comment