Ba Kể Con Nghe Lyrics

Ba Kể Con Nghe Lyrics

Khi xưa ba bé hơn đàn
Nghe guitar rung lên không bao giờ xao lãng
Dây buông dây bấm ngân vang, âm thanh đi khắp không gian
Piano lại khó hơn nhiều
Thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu
Vẫn lướt trên mặt đàn, vẫn ước mơ ngập tràn
Yêu thương đi khắp không gian

Khi ba lên tám, lên mười
Chơi guitar không hay nên ba tập chơi trống
Đôi chân lo lắng run run, đôi tay ba đánh lung tung
Bao nhiêu năm ròng rã qua rồi
Bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn hay cười
Ba ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều
Ba yêu con biết bao nhiêu

Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn
Khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng, là cánh đồng
Nằm giữa khoảng trời mênh mông
Như bà ru lúc xưa ba còn thơ bé
Đôi khi là trưa hè đầy gió
Đôi khi là vui đùa đầu ngõ, ba là nỗi buồn, là nỗi buồn
Vì ba cảm lạnh hơi sương
Ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường

Hôm nay ba có âm nhạc
Ba yêu như yêu con chưa bao giờ ba chán
Cho con từng nốt nhẹ nhàng
Con đem câu hát ca vang
Mai đây con mạnh mẽ hơn nhiều
Mai đây con chở che cho biết bao điều
Cho ước mơ của mẹ, cho nỗi đau của mẹ
Theo ba chăm sóc con nghe

Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn
Khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng, là cánh đồng
Nằm giữa khoảng trời mênh mông
Như bà ru lúc xưa ba còn thơ bé
Đôi khi là trưa hè đầy gió
Đôi khi là vui đùa đầu ngõ, ba là nỗi buồn, là nỗi buồn
Vì ba cảm lạnh hơi sương
Ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường

Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn
Khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng, là cánh đồng
Nằm giữa khoảng trời mênh mông
Như bà ru lúc xưa ba còn thơ bé

Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn
Khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng, là cánh đồng
Nằm giữa khoảng trời mênh mông
Như bà ru lúc xưa ba còn thơ bé
Đôi khi là trưa hè đầy gió
Đôi khi là vui đùa đầu ngõ, ba là nỗi buồn, là nỗi buồn
Vì ba cảm lạnh hơi sương
Ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường

Hôm nay ba có âm nhạc
Ba yêu như yêu con chưa bao giờ ba chán
Cho con từng nốt nhẹ nhàng
Con đem câu hát ca vang
Mai đây con mạnh mẽ hơn nhiều
Mai đây con chở che cho biết bao điều
Cho ước mơ của mẹ, cho nỗi đau của mẹ
Theo ba chăm sóc con nghe.

Ba Kể Con Nghe Lyrics in English

When he was younger than her herd
Khi xưa ba bé hơn đàn

Hear the guitar vibrate never be distracted
Nghe guitar rung lên không bao giờ xao lãng

The strings let go of the wire presses, the sound travels through the space
Dây buông dây bấm ngân vang, âm thanh đi khắp không gian

Piano is much more difficult
Piano lại khó hơn nhiều

How much smaller hands are added
Thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu

Still gliding on the keyboard, still filled with dreams
Vẫn lướt trên mặt đàn, vẫn ước mơ ngập tràn

Love travels through space
Yêu thương đi khắp không gian

When he was eight, he was ten
Khi ba lên tám, lên mười

Playing the guitar is not good, so three practice drums
Chơi guitar không hay nên ba tập chơi trống

His legs were trembling nervously, the three hands were beating wildly
Đôi chân lo lắng run run, đôi tay ba đánh lung tung

How many years passed
Bao nhiêu năm ròng rã qua rồi

For many years, I still laugh
Bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn hay cười

Three dreams very much, three desires very much
Ba ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều

I love you so much
Ba yêu con biết bao nhiêu

When listening to music, children are softer
Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn

When you listen to music you are a river, you are a field, you are a field
Khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng, là cánh đồng

Lying in the middle of the immense sky
Nằm giữa khoảng trời mênh mông

Like the old lady lullaby, father was a child
Như bà ru lúc xưa ba còn thơ bé

Sometimes it’s a windy summer afternoon
Đôi khi là trưa hè đầy gió

Sometimes it’s a joke at the beginning, three is sadness, is sadness
Đôi khi là vui đùa đầu ngõ, ba là nỗi buồn, là nỗi buồn

Because three colds are misty
Vì ba cảm lạnh hơi sương

He taught his father to grow up extraordinary strength
Ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường

I have music today
Hôm nay ba có âm nhạc

I love you as much as I love you
Ba yêu như yêu con chưa bao giờ ba chán

Give your child each gentle note
Cho con từng nốt nhẹ nhàng

I bring the lyrics to sing songs
Con đem câu hát ca vang

Tomorrow you are much stronger
Mai đây con mạnh mẽ hơn nhiều

Tomorrow I protect for many things
Mai đây con chở che cho biết bao điều

For my dreams, for my pain
Cho ước mơ của mẹ, cho nỗi đau của mẹ

Follow me to take care of the child
Theo ba chăm sóc con nghe

When listening to music, children are softer
Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn

When you listen to music you are a river, you are a field, you are a field
Khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng, là cánh đồng

Lying in the middle of the immense sky
Nằm giữa khoảng trời mênh mông

Like the old lady lullaby, father was still a child
Như bà ru lúc xưa ba còn thơ bé

Sometimes it’s a windy summer afternoon
Đôi khi là trưa hè đầy gió

Sometimes it is a joke at the beginning, three is sadness, is sadness
Đôi khi là vui đùa đầu ngõ, ba là nỗi buồn, là nỗi buồn

Because three colds are misty
Vì ba cảm lạnh hơi sương

He taught his father to grow up extraordinary strength
Ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường

When listening to music, children are softer
Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn

When you listen to music you are a river, you are a field, you are a field
Khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng, là cánh đồng

Lying in the middle of the immense sky
Nằm giữa khoảng trời mênh mông

Like the old lady lullaby, father was a child
Như bà ru lúc xưa ba còn thơ bé

When listening to music, children are softer
Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn

When you listen to music you are a river, you are a field, you are a field
Khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng, là cánh đồng

Lying in the middle of the immense sky
Nằm giữa khoảng trời mênh mông

Like the old lady lullaby, father was a child
Như bà ru lúc xưa ba còn thơ bé

Sometimes it’s a windy summer afternoon
Đôi khi là trưa hè đầy gió

Sometimes it’s a joke at the beginning, three is sadness, is sadness
Đôi khi là vui đùa đầu ngõ, ba là nỗi buồn, là nỗi buồn

Because three colds are misty
Vì ba cảm lạnh hơi sương

He taught his father to grow up extraordinary strength
Ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường

I have music today
Hôm nay ba có âm nhạc

I love you like I love you
Ba yêu như yêu con chưa bao giờ ba chán

Give your child each gentle note
Cho con từng nốt nhẹ nhàng

I bring the lyrics to sing songs
Con đem câu hát ca vang

Tomorrow you are much stronger
Mai đây con mạnh mẽ hơn nhiều

Tomorrow I protect for many things
Mai đây con chở che cho biết bao điều

For my dreams, for my pain
Cho ước mơ của mẹ, cho nỗi đau của mẹ

Follow me to take care of the child.
Theo ba chăm sóc con nghe.

Leave a Comment