เนื้อเพลง someone you loved

เนื้อเพลง someone you loved

แอมโกอิ่ง อันเดอร์ แอ่นดีสไทม์ ไอเฟียร์แดร์สฺ โนวัน ทูเซฝ มี

ดีส ออล ออร์นอทติง เรียลลี่ก็อท อะเวย์ อ็อฟไดรฝ์วิ่งมี เครซี่

I’m going under and this time I fear there’s no one to save me

This all or nothing really got a way of driving me crazy

ไอนีด ซัมบอดี้ ทูฮีล ซัมบอดี้ ทูโนว

ซัมบอดี้ ทูแฮฝ ซัมบอดี้ ทูโฮลด์

อิทส์ อีซี่ทูเซย์ บัทอิทส์ เนฝเว่อเดอะ เซม

ไอเกส ไอไคนด้า ไล้ค์ เดอะเวย์ ยูนัมบ์ ออลเดอะเพน

I need somebody to heal

Somebody to know

Somebody to have

Somebody to hold

It’s easy to say

But it’s never the same

I guess I kinda liked the way you numbed all the pain

นาว เดอะเดย์ บลีดส์ อินทู ไน้ท์ฟอล

แอ่นเยอร์ นอทเฮียร์ ทูเก็ทมี ตรูอิท ออล

ไอเล็ท มายการ์ด ดาวน์ แอ่นเด็น ยูพูลด์เดอะรัก

ไอวอสเก็ทติ้ง ไคนด้า ยูสทูบีอิ้ง ซัมวันยูเลิฝด์

Now the day bleeds

Into nightfall

And you’re not here

To get me through it all

I let my guard down

And then you pulled the rug

I was getting kinda used to being someone you loved

แอมโกอิ้ง อันเดอร์ แอ่นดีสไทม์

ไอเฟียร์ แดร์สฺ โนวัน ทูเทิร์นทู

ดีส ออล ออร์ นอทติงเวย์ อ็อฟเลิฝวิ่ง

ก็อทมี สลีพปิ้ง วิธเอ้าท์ยู

I’m going under and this time I fear there’s no one to turn to

This all or nothing way of loving got me sleeping without you

นาว ไอนีดซัมบอดี้ ทูโนว ซัมบอดี้ ทูฮีล

ซัมบอดี้ ทูแฮฝ จัสท์ ทูโนว ฮาวอิทฟีลส์

อิทส์ อีซี่ ทูเซย์ บัทอิทส์ เนฝเว่อ เดอะเซม

ไอเกส ไอไคนด้าไล้ค์ เดอะเวย์ย เฮลป์เอด มีเอสเคป

Now, I need somebody to know

Somebody to heal

Somebody to have

Just to know how it feels

It’s easy to say

But it’s never the same

I guess I kinda liked the way you helped me escape

นาว เดอะเดย์ บลีดส์ อินทู ไน้ท์ฟอล

แอ่นเยอร์ นอทเฮียร์ ทูเก็ทมี ตรูอิท ออล

ไอเล็ท มายการ์ด ดาวน์ แอ่นเด็น ยูพูลด์เดอะรัก

ไอวอสเก็ทติ้ง ไคนด้า ยูสทูบีอิ้ง ซัมวันยูเลิฝด์

Now the day bleeds

Into nightfall

And you’re not here

To get me through it all

I let my guard down

And then you pulled the rug

I was getting kinda used to being someone you loved

แอ่นไอ เทนด์ ทูโคลส มายอายส์

เว็นอิท เฮิร์ทส์ ซัมไทม์ส์ ไอฟอล อินทู ยัวร์ฮาร์ม

อัลบีเซฟ อินยัวร์ ซาวนด์ ทิล ไอคัมแบ็ค อะราวนด์

And I tend to close my eyes when it hurts sometimes

I fall into your arms

I’ll be safe in your sound til I come back around

ฟอร์ นาว เดอะเดย์ บลีดส์ อินทู ไน้ท์ฟอล

แอ่นเยอร์ นอทเฮียร์ ทูเก็ทมี ตรูอิท ออล

ไอเล็ท มายการ์ด ดาวน์ แอ่นเด็น ยูพูลด์เดอะรัก

ไอวอสเก็ทติ้ง ไคนด้า ยูสทูบีอิ้ง ซัมวันยูเลิฝด์

For now the day bleeds

Into nightfall

And you’re not here

To get me through it all

I let my guard down

And then you pulled the rug

I was getting kinda used to being someone you loved

บัท นาว เดอะเดย์ บลีดส์ อินทู ไน้ท์ฟอล

แอ่นเยอร์ นอทเฮียร์ ทูเก็ทมี ตรูอิท ออล

ไอเล็ท มายการ์ด ดาวน์ แอ่นเด็น ยูพูลด์เดอะรัก

ไอวอสเก็ทติ้ง ไคนด้า ยูสทูบีอิ้ง ซัมวันยูเลิฝด์

But now the day bleeds

Into nightfall

And you’re not here

To get me through it all

I let my guard down

And then you pulled the rug

I was getting kinda used to being someone you loved

ไอเล็ท มายการ์ด ดาวน์ แอ่นเด็น ยูพูลด์เดอะรัก

ไอวอสเก็ทติ้ง ไคนด้า ยูสทูบีอิ้ง ซัมวันยูเลิฝด์

I let my guard down

And then you pulled the rug

I was getting kinda used to being someone you loved

I’m going under and this time I fear there’s no one to save me
This all or nothing really got a way of driving me crazy
I need somebody to heal
Somebody to know
Somebody to have
Somebody to hold
It’s easy to say
But it’s never the same
I guess I kinda liked the way you numbed all the pain

Now the day bleeds
Into nightfall
And you’re not here
To get me through it all
I let my guard down
And then you pulled the rug
I was getting kinda used to being someone you loved

I’m going under and this time I fear there’s no one to turn to
This all or nothing way of loving got me sleeping without you
Now, I need somebody to know
Somebody to heal
Somebody to have
Just to know how it feels
It’s easy to say but it’s never the same
I guess I kinda liked the way you helped me escape

Now the day bleeds
Into nightfall
And you’re not here
To get me through it all
I let my guard down
And then you pulled the rug
I was getting kinda used to being someone you loved

And I tend to close my eyes when it hurts sometimes
I fall into your arms
I’ll be safe in your sound ’til I come back around

For now the day bleeds
Into nightfall
And you’re not here
To get me through it all
I let my guard down
And then you pulled the rug
I was getting kinda used to being someone you loved

But now the day bleeds
Into nightfall
And you’re not here
To get me through it all
I let my guard down
And then you pulled the rug
I was getting kinda used to being someone you loved

I let my guard down
And then you pulled the rug
I was getting kinda used to being someone you loved

Leave a Comment