เนื้อเพลง ใส่ใจ ได้ แค่ มอง

เนื้อเพลง ใส่ใจ ได้ แค่ มอง

เจ้าให้มันทั้งใจ ทั้งที่ก็ฮู้ว่าเจ้านั้นต้องมีน้ำตา
มื้อใดเจ้าเจ็บอยากให้เจ้านั้นหันกลับมา
เพราะว่าเขานั้นเฮ็ดให้เจ้าต้องเสียใจมาฮักกับอ้ายคนนี้ จะบ่เฮ็ดให้เสียใจ
จะฮักษาไว้แบบนี้ และจะฮักเจ้าเรื่อยไปขอสัญญา
จะบ่เฮ็ดให้เจ็บคือกะคนเก่า ฟังเอาไว้

ใส่ใจได้แค่มอง ใส่มองได้ทั้งปลา
ใส่ใจอ้ายนินาสิพาไปกินแกงหน่อไม้
สิพาไปเลี้ยงควายและขี่รถไถ่นา
และอ้ายขอสัญญา ว่าจะมีเพียงแต่น้องนะ
ถ้าเจ้ายังฮักกัน

ขอสัญญาจะบ่เฮ็ดให้เจ้ามีน้ำตา
จะบ่เฮ็ดให้เจ็บคือกับคนที่ผ่านมา
จะมีเพียงเจ้าคนเดียวตลอดเลย
แค่อยากให้เจ้านั้นหันมาแนมกัน
(หันมาแนมกัน)

หลงฮักคนบ่มีใจ เจ้าฮักไปกะเสียใจคือเก่า
หลงฮักคนที่เขาบ่หัวชา เจ้ามีน้ำตาเขาก็บ่สนใจ
กะมีแต่อ้ายนี่ล่ะที่ค่อยเอาใจ
อ้ายนี่ล่ะที่ค่อยเทกแคร์เจ้าทุกอย่าง
และก็บ่เคยจะห่างไกล ให้เจ้านั้นต้องเหงาใจ
ค่อยปลอบเวลาเจ้าเสียใจ

เพียงอยากให้ลืมเขาคนๆ นั้น
คนที่เฮ็ดให้เจ้าเจ็บช้ำ
อยากให้ลืมเรื่องในวันนั้น ที่เฮ็ดให้เจ้ามีน้ำตา
ถ้าคบกับอ้ายขอสัญญา จะบ่เฮ็ดให้เจ้าเสียใจ

มาฮักกับอ้ายคนนี้ จะบ่เฮ็ดให้เสียใจ
จะรักษาไว้แบบนี้ และจะฮักเจ้าเรื่อยไปขอสัญญา
จะบ่เฮ็ดให้เจ็บคือกะคนเก่า ฟังเอาไว้

ใส่ใจได้แค่มอง ใส่มองได้ทั้งปลา
ใส่ใจอ้ายนินาสิพาไปกินแกงหน่อไม้
สิพาไปเลี้ยงควายและขี่รถไถ่นา
และอ้ายขอสัญญาว่าจะมีเพียงแต่น้องนะ
ถ้าเจ้ามาฮักกัน

อ้ายขอสัญญาจะบ่เฮ็ดให้เจ้ามีน้ำตา
จะบ่เฮ็ดให้เจ็บคือกับคนที่ผ่านมา
จะมีเพียงเจ้าคนเดียวตลอดเลย
แค่อยากให้เจ้านั้นหันมาแนมกัน

ใส่ใจได้แค่มอง ใส่มองได้ทั้งปลา
ใส่ใจอ้ายนินาสิพาไปกินแกงหน่อไม้
สิพาไปเลี้ยงควายและขี่รถไถ่นา
และอ้ายขอสัญญาว่าจะมีเพียงแต่น้องนะ
ถ้าเจ้ามาฮักกัน

อ้ายขอสัญญาจะบ่เฮ็ดให้เจ้ามีน้ำตา
จะบ่เฮ็ดให้เจ็บคือกับคนที่ผ่านมา
จะมีเพียงเจ้าคนเดียวตลอดเลย
แค่อยากให้เจ้านั้นหันมาแนมกัน

เนื้อเพลง ใส่ใจได้แค่มอง แบบคาราโอเกะ

chao hai man thang chai thang thi ko hu wa chao nan tong mi namta
mue dai chao chep ayak hai chao nan han klap ma
phro wa khao nan het hai chao tong siachaima hak kap ai khon ni cha bo het hai siachai
cha hak sa wai baep ni lae cha hak chao rueai pai kho sanya
cha bo het hai chep khue ka khon kao fang ao wai

saichai dai khae mong sai mong dai thang pla
saichai ai ni na si pha pai kin kaeng no mai
si pha pai liang khwai lae khi rot thai na
lae ai kho sanya wa cha mi phiang tae nong na
tha chao yang hak kan

kho sanya cha bo het hai chao mi namta
cha bo het hai chep khue kap khon thi phan ma
cha mi phiang chao khon diao talot loei
khae ayak hai chao nan han ma naem kan
( han ma naem kan )

long hak khon bo mi chai chao hak pai ka siachai khue kao
long hak khon thi khao bo hua cha chao mi namta khao ko bo sonchai
ka mi tae ai ni la thi khoi aochai
ai ni la thi khoi thek khae chao thuk yang
lae ko bo khoei cha hang klai hai chao nan tong ngao chai
khoi plop wela chao siachai

phiang ayak hai luem khao khon khon nan
khon thi het hai chao chep cham
ayak hai luem rueang nai wan nan thi het hai chao mi namta
tha khop kap ai kho sanya cha bo het hai chao siachai

ma hak kap ai khon ni cha bo het hai siachai
cha raksa wai baep ni lae cha hak chao rueai pai kho sanya
cha bo het hai chep khue ka khon kao fang ao wai

saichai dai khae mong sai mong dai thang pla
saichai ai ni na si pha pai kin kaeng no mai
si pha pai liang khwai lae khi rot thai na
lae ai kho sanya wa cha mi phiang tae nong na
tha chao ma hak kan

ai kho sanya cha bo het hai chao mi namta
cha bo het hai chep khue kap khon thi phan ma
cha mi phiang chao khon diao talot loei
khae ayak hai chao nan han ma naem kan

saichai dai khae mong sai mong dai thang pla
saichai ai ni na si pha pai kin kaeng no mai
si pha pai liang khwai lae khi rot thai na
lae ai kho sanya wa cha mi phiang tae nong na
tha chao ma hak kan

ai kho sanya cha bo het hai chao mi namta
cha bo het hai chep khue kap khon thi phan ma
cha mi phiang chao khon diao talot loei
khae ayak hai chao nan han ma naem kan

Leave a Comment