เนื้อเพลง น้ํา ตา หล่น บน เขื่อน ลํา ปาว

เนื้อเพลง น้ํา ตา หล่น บน เขื่อน ลํา ปาว

(เกริ่น)..
ละสายลมวอยยืนคอยอ้าย
ตั้งแต่เซ่าจนสาย
ยืนรออ้ายอยู่ริมเขื่อน
สายน้ำสั่นสะเทือน
เหมือนน้ำตาอีน้อง
มันไหลล้นอ้ายบ่ มา
จนน้ำตานองแก้มแนมดูทาง
บ่เห็นไง
เหมิดอาลัย ใจท้อๆ
ยอมือขึ้น เช็ดน้ำตา
หนาแฟนๆ เอย…
คนงามเอย..

เขื่อนลำปาว
ผู้บ่าวนัดให้มาเจอ
น้องนี้ยังละเมอ
ไม่มีเงาอ้ายให้เห็น
ล่องลอยแล้ว
หัวใจน้องขาดกระเดน
สายน้ำสาดแสงตะเว็น
สวยงามเด่น
แต่ใจน้องร้อน ทรวง..
หนุ่มเมืองน้ำดำ
อ้ายทำให้ช้ำดวงแด
อ้ายนั้นไปเทคแคร์
สาวใหม่อื่นมาเดินควง
อกหักแล้ว
หัวใจอกหักทั้งยวง
น้ำตาสาวนารินร่วง
อ้ายไม่ห่วง สาวเขื่อนลำปาว
อ้ายไม่ห่วง สาวเขื่อนลำปาว..
แน่ พี่จ๋า
สาวลำปาวผิดหวังเหลือฮ้าย
นัดที่เคยหมายสงกรานต์หวังฮวม
ฟังความอ้ายเว้าเลยเศร้าบ่เจอ
เบิดเท่อเล่ออยู่เขื่อนคนเดียว
สายตาเหลียวหาชาย
บ่มาหาน้อง
ขัดข้องขัดข้อง แนวได๋
ขัดข้องละขัดข้องแนวได๋
หรือเคืองใจอ้ายบ่เฉลย
หนุ่มเหนือหรือบ่าวเมืองเลย
น้องก็ไม่เคย สายตาซอนแลน
ฮักเดียวนั้นก็คืออ้าย
นั่งจนสายเพื่อรอคอยคุณ
แต่เช้ายันบ่ายเสียศูนย์
หรือว่าบุญของเฮาบ่มี
หรือว่าบุญของเฮาบ่มี

แน่ พี่จ๋า เหลือแฮงพี่
หวังดีหวังฮ่วม
ฟังความอ้ายเว้าเลยเศร้าบ่สน
ฮักเริ่มต้นความเก่าคราวหลัง
อ้ายกะยังโทรหาบ่มีว่างเว้น
ทางเทียวเส้นบันใดจนเก่า
ทุกค่ำแลงฮอดเช้า
โอ๊ยโทรเข้าหมั่นมา
ใจอ่อนล้าคุณพี่ไปไส
ใจอ่อนล้าคุณพี่ไปไส
น้ำตานางไหลรินอยู่ลำปาวอ้าย
อยู่ลำปาวอ้าย…
ขัดข้องขัดข้อง แนวได๋
ขัดข้องละขัดข้องแนวได๋
หรือเคืองใจอ้ายบ่เฉลย
หนุ่มเหนือหรือบ่าวเมืองเลย
น้องก็ไม่เคย สายตาซอนแลน
ฮักเดียวนั้นก็คืออ้าย
นั่งจนสายเพื่อรอคอยคุณ
แต่เช้ายันบ่ายเสียศูนย์
หรือว่าบุญของเฮาบ่มี
หรือว่าบุญของเฮาบ่มี

เหลือแฮงที่หวังดีหวังฮ่วม
เหลือแฮงที่หวังดีหวังฮ่วม
ฟังความอ้ายเว้าเลยเศร้าบ่สน
ฮักเริ่มต้นความเก่าคราวหลัง
อ้ายกะยังโทรหาบ่มีว่างเว้น
ทางเทียวเส้นบันไดจนเก่า
ทุกคำแลงฮอดเช้า
กะโอ๊ยโทรเข้าหมั่นมา
ใจอ่อนล้าคุณพี่ไปไส
ใจอ่อนล้าคุณพี่ไปไส
น้ำตานางไหลรินอยู่ลำปาวอ้าย
อยู่ลำปาวอ้าย

Leave a Comment