เนื้อเพลง ดวง จันทร์ วันเพ็ญ

เนื้อเพลง ดวง จันทร์ วันเพ็ญ

    ดวงจันทร์วันเพ็ญ      ลอยเด่นอยู่ในนภา

   ทรงกลดสดสี     รัศมีทอแสงงามตา

   แสงจันทร์อร่าม    ฉายงามส่องฟ้า

   ไม่งามเท่าหน้า    นวลน้องยองใย

   งามเอยแสนงาม    งามจริงยอดหญิงชาติไทย

   งามวงพักตร์ยิ่งดวงจันทรา    จริตกิริยานิ่มนวลละไม

   วาจากังวาน    อ่อนหวานจับใจ

   รูปทรงสมส่วน    ยั่วยวนหทัย

   สมเป็นดอกไม้    ขวัญใจชาติเอย.

Leave a Comment