เนื้อเพลง เติบโต ( โดยไม่มีเธอ ) SARAN X Black Heart Feat.DAVIDBOIE

BlackHeart
ฉันยังคิดถึงที่เดิม I Miss Her
ตรงที่ฉันร้อง HappyBirthDay To You
ฉันไม่เคยมีความสุขเท่านี้ มองแววตา มองเธอยิ้ม แล้วฉันก็ยิ้มตามไปแบบไม่รู้ตัว
แต่แล้ว เราตัดสินใจร่วมกันว่าเราควรเดินคนละทาง
แม้ความทรงจำที่ผ่าน ของเราสองคนมันสวยงามแค่ไหน
ทำให้ฉันต้องโตขึ้นอีก ทั้งๆที่เสียใจ
เพราะฉันรู้ว่าต้องเสียเธอไปจริงๆ
ถ้าเราไม่เจอ
ฉันคงไม่รู้ เวลามันช่างมีความหมาย
แต่ได้เวลาแล้ว
ที่ต้องเติบโตโดยไม่มีเธอ

SARAN
ผมยิ้มให้กับเรื่องราวของเราที่จับมือกันข้ามปี
วันที่เราหนีออกไปข้างนอกแล้วรีบกลับบ้านเพราะกลัวที่บ้านตี
แค่อยากจะให้เธอทราบที ว่าผมยังภาวนาทุกวันให้เธอมีสุขภาพดี
และยินดีที่เคยได้รัก เคยได้ TAKE CARE ขอให้เจอคนที่ค่อนข้างถูกสเปคแก
ผมเกลียดแฟนเก่าทุกคนแต่มันก็ดันยกเว้นแก
แล้วก็แนวทางการใช้ชีวิตก็ไม่พ้น reference แก
ไม่อยากให้ป่วยหนัก ไม่อยากให้ไม่สบาย
และคนเหี้ยๆที่ห่วยสัสยังอยู่วันที่เธอใกล้จะตาย
ตอนนี้ก็ตีสามและควันในปอดเริ่มได้ระบาย
ขอบคุณที่สอนให้รู้จักคำว่าต้องตะเกียดและต้องตะกาย
เธอเดินหายไปกับฝูงคนที่บางกอก
นี่มันเลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมต้องทรมานปอด
ไอ้เหี้ย แม่งโครตคิดถึง สิ่งที่ต้องการบอก
โชคดีเธอไม่ต้องทรมานต่อ That’s Real

DAVIDDOIE
วันนึง
ฉันคิดว่าใจมันคงเข้มแข็งพอ จะให้ลืม
หนึ่งในบทเรียนที่ได้จากเธอมา
เธอทำให้ฉันเข้าใจว่ารักคือ ก็วันนี้
แค่ได้มองเห็นรอย ยิ้ม เธอ มัน
ก็ย้อนไปวัน ตักนี้ที่เธอได้นอนมัน
อันที่จริงฉันยินดี มากกว่าเสียดาย
ที่ทิ้งเธอไป ดีแล้วที่เธอไม่หวนมา
ขอบคุณอีกครั้ง ถ้าไม่มีเธอ ฉันอาจจะยังคงไม่เป็นฉันวันนี้
ถ้าเราไม่เจอ
ฉันคงไม่รู้ เวลามันช่างมีความหมาย
แต่ได้เวลาแล้ว ที่ต้องเติบโตโดยไม่มีเธอ

คำว่า “การเงิน” หมายถึงหัวข้อเช่นการจัดการเงินและการลงทุนตลอดจนการสร้างและการศึกษาเงินใหม่ โดยมุ่งเน้นไปที่วิธีที่ผู้คน บริษัท และรัฐบาลได้รับเงิน (เรียกว่าทุนในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ) และวิธีที่พวกเขาใช้หรือลงทุน การเงินส่วนบุคคล การเงินองค์กร และการเงินของรัฐบาลเป็นแผนกการเงินทั่วไป

ในเวลาเดียวกัน และในทำนองเดียวกัน การเงินเป็นเรื่องเกี่ยวกับ “ระบบ” ทั้งหมด กล่าวคือ ตลาดการเงินที่ช่วยให้เงินไหลผ่านการลงทุนและเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ระหว่างและระหว่างภูมิภาคต่างๆ “กระแส” นี้เกิดขึ้นได้ด้วยบริการทางการเงิน เมื่อเราพูดถึงการเงิน เรากำลังพูดถึงการศึกษาตลาดการเงิน รวมทั้งอนุพันธ์และสถาบันที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางสำหรับตลาดเหล่านี้ ทำให้เงินสามารถเคลื่อนไปทั่วทั้งเศรษฐกิจได้

การจัดการการลงทุนหรือที่เรียกว่าการจัดการเงินเพื่อประชาชนและการจัดการสินทรัพย์สำหรับสถาบัน เป็นจุดเน้นที่สำคัญของการเงิน ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์และนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ วาณิชธนกิจ วิศวกรรมการเงิน และการจัดการความเสี่ยง การประเมินมูลค่าหุ้น พันธบัตร และเงินกู้ล้วนมีความสำคัญในสาขาเหล่านี้ แต่ก็นำไปใช้กับทั้งธุรกิจด้วย

สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินแม้ว่าจะเกี่ยวพันกัน แต่ก็แยกจากกัน เศรษฐกิจของสังคมจัดการการผลิต การจำหน่าย และการบริโภคสินค้าและการบริการ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องได้รับการสนับสนุน

การเงินส่วนบุคคล (การเงินเพื่อประชาชน) การเงินของรัฐบาล (การเงินสำหรับรัฐบาล) และการเงินองค์กรประกอบขึ้นเป็นระบบการเงิน (การเงินองค์กร) เงินออมและเงินลงทุนเป็นช่องทางให้องค์กรที่ต้องการใช้ผ่านวินัยการเงิน บรรดาผู้ที่ออมและลงทุนมีเงินอยู่รอบ ๆ ซึ่งหากนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อาจก่อให้เกิดดอกเบี้ยหรือเงินปันผลได้ เมื่อพวกเขาไม่มีเงินเพียงพอที่จะทำงาน บุคคล ธุรกิจ และรัฐบาล ล้วนต้องได้รับเงินจากที่อื่น เช่น เงินกู้หรือเครดิต

หากรายได้ของบริษัทมากกว่ารายจ่าย บริษัทอาจให้ยืมหรือลงทุนส่วนต่างเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล ในกรณีที่รายรับน้อยกว่ารายจ่าย องค์กรอาจได้มาซึ่งเงินทุนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธี: ฉันโดยการกู้ยืม (จากบุคคลทั่วไป) หรือ (ii) ขายพันธบัตรให้กับรัฐบาลหรือบริษัท; (อาจมีหลายรูปแบบ: หุ้นบุริมสิทธิ หรือ หุ้นสามัญ) เป็นไปได้ว่าเจ้าของพันธบัตรและหุ้นจะเหมือนกัน: องค์กรทางการเงินเช่นวาณิชธนกิจและกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือนักลงทุนเอกชนเช่นบุคคลทั่วไป

บริษัทรถไฟบัลติมอร์และโอไฮโอออกพันธบัตร เพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินงาน บริษัทต่างๆ จะออกพันธบัตรเป็นการกู้ยืม

ส่วนใหญ่ เงินกู้จะทำผ่านตัวกลางทางการเงิน เช่น ธนาคาร หรือโดยการซื้อตราสารหนี้ในตลาดตราสารหนี้ เมื่อมีการกู้ยืม ผู้ให้กู้จะได้รับดอกเบี้ย ผู้กู้จะจ่ายในอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และคนกลางทางการเงินเป็นคนสร้างส่วนต่าง ธนาคารผสมผสานความพยายามของผู้กู้และผู้ให้กู้หลายรายเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว เงินฝากจะถูกหักจากผู้ให้กู้และธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากเงิน เงินฝากเหล่านี้จะถูกยืมออกโดยธนาคารแก่ผู้กู้ในเวลาต่อมา ธนาคารอำนวยความสะดวกในการประสานงานกิจกรรมของผู้กู้และผู้ให้กู้ขนาดต่างๆ

เป็นเรื่องปกติที่นักลงทุนจะซื้อหุ้น ไม่ว่าจะเป็นหลักทรัพย์ส่วนบุคคลหรือผ่านกองทุนรวม บริษัทต่างๆ มักจะขายหุ้นเพื่อหาเงินผ่าน “การจัดหาเงินทุน” ซึ่งแตกต่างจากการอภิปรายครั้งก่อนเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ธนาคารเพื่อการลงทุนทำหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงินในสถานการณ์นี้ ธนาคารเพื่อการลงทุนมีหน้าที่ในการหานักลงทุนรอบแรกและให้ความช่วยเหลือในการเสนอขายสินทรัพย์แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก เช่น หุ้นและตราสารหนี้ บริการของพวกเขายังรวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อขาย และผู้ให้บริการที่หลากหลายที่ดูแลประสิทธิภาพหรือความเสี่ยงของการลงทุน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *